YMCA bureau Noord Oost

Stichting Steunfonds YMCA Jeugdwerk

ANBI vereniging
 
ANBI?
 
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. YSocialBusiness is een initiatief van Stichting Steunfonds YMCA Jeugdwerk; die een dergelijke ANBI status geniet.
 
ANBI status van:
Stichting Steunfonds YMCA Jeugdwerk
KvK nummer: 41185470
RSIN: 8007.04.988
Soestdijkerweg 10B Den Dolder
Email: info@ysocialbusiness.nl

Statutaire doelstelling:
De Stichting stelt zich ten doelmiddelen te verwerven en te beheren teneinde materiele en financiële steun te verlenen aan jeugdwerkactiviteiten van “Christelijk Jongeren Verbond YMCA Nederland”.
 
Missie

Stichting Steunfonds YMCA Jeugdwerk wordt aangewend voor de financiering van YSocialBusiness; een initiatief vanuit YMCA Nederland. De missie van YSocialBusiness is om jonge sociale ondernemers die een impact willen maken in de maatschappij uit te dagen om hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en in te zetten ten gunste van deze maatschappij.


Kernwaarden

Een belangrijke rol bij het nastreven van onze missie is de manier waarop we het doen. Onze kernwaarden spelen hier een cruciale rol in:
* Ontwikkeling: alles wat doen is gericht op ontwikkeling. Ontwikkeling van onze vrijwilligers en van onze deelnemers, zowel op persoonlijk vlak als op sociaal ondernemend vlak
* Ondernemend: Kansen zien en daar op een toekomstbestendige manier op inspringen
* Betrokkenheid: Wij geloven dat je verder komt en mensen verder brengt met oprechte interesse en aandacht voor elkaar
* Co-creatie: Kansen creëren met en voor elkaar
* Plezier: Al spelend leren!
 
Beleidsspeerpunten

Een sociaal ondernemer is iemand die een maatschappelijk probleem wil aanpakken, maar dat wel op een ondernemende manier doet: iemand die bijvoorbeeld alleen maar werkt met medewerkers die uit de psychiatrie komen en die weinig kansen hebben op een baan in de reguliere arbeidsmarkt. Die ondernemers willen wij helpen bij de opstart van hun bedrijf. Hiervoor organiseren we een jaarlijks terugkerend traject van een aantal weekenden gedurende een half jaar waarin we hen trainingen, workshops en coaching aanbieden. Alles gestoeld op onze kernwaarden.


Wij willen een stabiele factor worden in sociaal ondernemend Nederland, waarin we een springplank vormen voor jonge sociaal ondernemers en hen op weg helpen bij het verbeteren van de maatschappij op een duurzame wijze.
 

Daarnaast zien we internationaal een groeiende vraag naar het thema ‘sociaal ondernemerschap’ en de mogelijkheden die dit te bieden heeft. In combinatie met YMCA Nederland en haar internationale
netwerk kijken we naar mogelijkheden om het gedachtegoed en de verschillende facetten van sociaal ondernemerschap uit te dragen naar gebieden waar dit minder vanzelfsprekend is.
 

Activiteiten:

In 2015 vond het eerste YSocialBusiness traject plaats. Veertien geselecteerde deelnemers met tien ideeën werkten een half jaar aan hun sociale start-ups. Gedurende 10 weekenden gingen zij aan de slag met hun eigen idee en bedrijfje en hielpen ze elkaar om een grotere impact te maken in de maatschappij en hun eigen bedrijf op te bouwen. Workshops, trainingen en coaching van experts uit het veld droegen er aan bij dat er o.a. een kinderboek werd gepubliceerd, een vrachtwagen werd gekocht en verbouwd, een chocolade-atelier werd gestart en dat er onverwachte samenwerkingen tot stand kwamen.
 

In 2016 kreeg het traject een andere vorm. Zes dagen stonden er op de planning. Deelnemers konden alle dagen volgen en daarmee automatisch deelnemen aan het traject, waarbij ze werden voorzien van een expert coach of ze konden er voor kiezen om slechts één of meerdere dagen aan te sluiten, al naar gelang hun behoeftes. Deze opzet viel zo in de smaak dat we ook komend jaar hiervoor gekozen hebben.
 

Hoofdbestuur:

Het hoofdbestuur heeft de dagelijkse leiding over de stichting. Zij bestaat sinds 2016 uit de volgende leden:  Dhr. F.A. Muller (voorzitter)  Mw. Z.M.G.J.C. ten Brink (penningmeester)  Mw. A. Vlaming (secretaris)  Mw. F. Hammer (algemeen lid)
 

Beloningsbeleid:

Het hoofdbestuur hanteert momenteel geen beloningsbeleid en zijn allen als vrijwilliger verbonden aan de stichting. De stichting kent verder geen personeel.
 

Financiën:

De balans en een overzicht van de baten en lasten over 2014 en 2015, inclusief toelichting, is hier te vinden.