YMCA bureau Noord Oost

YMCA overzicht 2018-2019

Soort lid

Contributie

    Stemrecht

Groepslidmaatschap
  - Basis lidmaatschap    
  - Lidmaatschap Plus


€ 39,95
€ 110,00


nee
nee

  Individueel lid
    - persoonlijk lid
      middels automatische incasso
    - studentenlidmaatschap
    - actieve vrijwilliger
    (kampstaf en plaatselijk jeugdwerk)


€ 22,50
€ 20,50
  gratis
  gratis


ja
ja
nee
nee

 

 

 

 

 

 

 


Let op! Niet commerciële groepen, zoals: Kerkelijke gemeenten, Stichtingen voor Sociaal Cultureel werk, Verenigingen die draaien op vrijwilligers kunnen groepslid worden.

Organisaties die zelf een beroepskracht in dienst hebben kunnen alleen basislid worden!