YMCA bureau Noord Oost

"Ook al kan je het niet oplossen, helemaal machteloos ben je echt niet."


Hans (19)

vrijwilliger bij jeugdwerk Drachten

Hans heeft veel geleerd tijdens het project "Kinderen, mij een zorg!" dat zich richt op het signaleren van kindermishandeling. Omdat we er allemaal tegenaan kunnen lopen is het voor iedere jeugdwerker goed om te weten wat je kunt doen in zo'n situatie. Zodat je voor jezelf het idee hebt dat je niet machteloos staat, voor het betrokken kind misschien net de reddende hand.


YMCA Jeugdwerk organiseert nog meer projecten die allemaal tot doel hebben om maatschappelijke vraagstukken een duwtje in de goede richting te geven. Dat dat niet altijd zwaar beladen hoeft te zijn blijkt wel uit het project "Ik ben geweldig".


In de navigatie hiernaast zie je onze lopende projecten. Heb je zelf ideeën of nog vragen dan kan je natuurlijk altijd contact met ons opnemen.