YMCA bureau Noord Oost

Vrijwilligers kunnen een schakel zijn bij het signaleren van kindermishandeling

Veel problemen in het leven van mensen hebben hun wortels in de jeugd. Het tijdig signaleren van het ontstaan van deze problemen en het bieden van de benodigde ondersteuning, hulp of zorg aan de kinderen, jongeren en hun ouders kan vaak voorkomen dat er onnodig menselijk leed en vermijdbare maatschappelijke kosten ontstaan. Het is daarom van groot belang dat mensen, zowel professional als vrijwilligers, die werken met kinderen vroegtijdig opvallend gedrag bij kinderen signaleren. Het is ook belangrijk dat zij dan weten wat zij kunnen doen, bijvoorbeeld waar men tijdig hierover advies kan vragen, hoe een gesprek te voeren met de ouders, of een melding maken.

Indien men alert is op signalen van problemen, weet hoe hierbij te handelen, kan door vroegtijdige interventies voorkomen worden dat kinderen onnodig diep in de zorgvoorzieningen belanden.

 

Kinderen verdienen een veilige omgeving om op te groeien. Iedereen in de omgeving van een kind kan meehelpen die veiligheid te garanderen.


Met deze training hebben we bijna 3000 vrijwilligers binnen verschillende organisaties in Nederland mogen trainen.


Dit project werd mogelijk gemaakt door het: