Clubstriid, spel- en opdrachten wedstrijd waar iedereen welkom is!

Clubstriid is een wedstrijd in je eigen plaats waarbij je allerlei spellen en opdrachten doet.
Clubstriid bestaat uit drie onderdelen, namelijk diverse korte opdrachten op locatie, een geldinzamelingsactie voor een internationaal YMCA project en een ‘haalopdracht’.
De geldinzamelactie kan op de avond zelf gespeeld worden of jullie kunnen besluiten het op een nader te bepalen tijdstip te doen, bijvoorbeeld in een kerkdienst.


Bij de ‘haalopdracht’ worden er vertegenwoordigers van de groep aangewezen die de opdracht uitvoeren en daarbij verschillende items moeten verzamelen.
Daarbij hebben ze de hulp van de gehele groep nodig in de vorm van aanwijzingen.

Tijdens Clubstriid mag jouw club zich weer uitleven met actieve spelen, denkopdrachten en ludieke activiteiten!

De opbrengst van Clubstriid 2019 zal zijn voor de solidariteitsactie van YMCA Wit-Rusland. Lees hier meer.

 

De volgende Clubstriid zal zijn op 7 februari 2020

 

Terugblik Clubstriid 2019:

Om 19:00 uur werden de enveloppen geopend in 35 verschillende plaatsen die deelnamen aan Clubstriid. Het was dit jaar weer een feestje. De jongeren moesten de straat op om bepaalde spullen op te halen. Daarnaast hebben ze ook ongeveer €1300,- opgehaald voor het bouwen van een YMCA jongerencentrum in Wit Rusland!

Veel tijd om alle opgebrachte spullen te bewonderen was er niet want de tijd tikte door.

Na al dat rennen konden de deelnemers even bijkomen tijdens de opdrachten die binnen uitgevoerd werden. Er werd geswingd, nagedacht en gevouwen en Beetgumermolen behaalde de meeste punten. Zij hebben inmiddels de beker en een heerlijke taart in ontvangst mogen nemen.

Kon jij niet meedoen maar lijkt het jou leuk om dit ook met je groep te doen?

Geef je dan nu op voor Tri-axY 2019 op vrijdag 11 oktober waarbij je de kans krijgt om dit feestje mee te vieren met jouw groep. Kijk snel op https://ymca.nl/activiteiten/tri-axy/ voor meer informatie.

Uitslag Clubstriid 2019:

Plaats + Punten:

Oldeberkoop                     205
Nij Altoenae                      265,5
Sint Jacobiparochie          271
Akkrum                             293
Anjum                               296,75
De Tike                             302,4
Kollum                              307
Holwerd                            317
Sexbierum                        318
Opeinde                            323,79
Beetsterzwaag                  324
Harich                               324
Oudehorne                       330,9
Hallum                              336
Minnertsga                        336
Sloten                                336
Nijemirdum                        338
Bolsward                           339
Wouterswoude                  340
Oosternijkerk                     340,6
Raard                                 343
Nij Beets                            348
Dokkum                             352
Wijnjewoude                      352
Dronrijp                              354
Tzummarum                      355
Boornbergum                     356
Koudum                             357
Moarre-Ljussens                364
Wolvega                             370
Ferwerd                              371
Frieschepalen                    371,65
Hantum e.o.                       386
Beetgumermolen               393