Jongeren Aan Zet is een programma voor jongeren van 12-16 jaar uit verschillende dorpen/steden. Door het aanbieden van een dagdeel vol activiteiten/workshops binnen een bepaald thema wordt bewustwording gecreëerd. De thema’s worden in overleg met de werkgroep bedacht, hierbij wordt rekening gehouden met de leefwereld van de jongeren. Thema’s waar we momenteel een JAZ mee organiseren zijn: “Energize your life”, “Back to Basic” en “We Connect.

 

Stappenplan voor een Jongeren Aan Zet in jouw regio

Gun je ‘jouw’ jongeren ook een inspirerende avond met workshops en gezelligheid? Neem dan contact met ons op. De YMCA jeugdwerkconsulent zal het project coördineren. Alle zaken betreft organisatie is met medewerking van de werkgroep.

Stap 1: Samen gaan we kijken of we een werkgroep kunnen formeren van verschillende organisaties/verenigingen/kerken uit de omgeving. We kunnen een Jongeren Aan Zet organiseren als er minimaal 80 deelnemers bereikt worden. Dit kan vanuit 2 groepen komen, maar kan ook vanuit 6 organisaties komen.

Stap 2: Eerste vergadering met de werkgroep; inventariseren hoeveel deelnemers, thema bepalen, workshops bedenken, taken verdelen, financiering bespreken.

Na dit overleg gaat YMCA subsidies/fondsen aanschrijven. Dit is bepalend of het project doorgang kan vinden. Zijn de financiën geregeld dan gaan we verder.

Stap 3: Taken uitvoeren, programma regelen

Stap 4: Vergadering werkgroep. Hoe staan we er voor, PR, puntjes op de i.

Stap 5: Uitvoering

Stap 6: Evalueren

 

Hoe een dagdeel er ongeveer uit ziet

  • Pakkende opening van 15 minuten waarmee het thema wordt ingeluid.
  • Workshop ronde 1 (workshop á 40 minuten)
  • Pauze met lekkers en drinken
  • Workshop ronde 2 (workshop á 40 minuten)
  • Dit kan met een gezamenlijke lunch, met elkaar in de ‘bar’ kletsen, optreden wat uit de workshoprondes voortkomt etc.

 

De workshops

Workshops zijn altijd in overleg met de werkgroep. We kijken lokaal welke mogelijkheden er zijn. De workshops zijn altijd wel aardig onderverdeeld in de volgende categorieën en worden zo ontwikkeld dat het aansluit bij het gekozen thema:

  • Sport / beweging gerelateerd
  • Muziek gerelateerd
  • Creatief
  • Iets met een ervaringsdeskundige
  • Als het mogelijk is iets met eten, duurzaamheid, ecologische voetafdruk

 

Mail noordoost@ymca.nl als je graag een Jongeren Aan Zet in jouw regio wil opzetten.

 

Aankomende edities

Najaar 2021 Nijeveen. Thema: Back to Basic

Voorjaar 2022 Dokkum. Je kunt nog aansluiten voor de werkgroep

Voorjaar 2022 Oost- Overijssel. Je kunt nog aansluiten voor de werkgroep