Project

OV-ambassadeurs

OV-ambassadeurs

In 2012 hebben vijf jongerenorganisaties de handen ineengeslagen en het project OV-ambassadeurs ontwikkeld. Er bleek onder ouderen behoefte te zijn aan uitleg over het reizen met het openbaar vervoer. Er veranderde veel, zo moest er met de OV-chipkaart gereisd worden en ingecheckt en uitgecheckt, wat de nodige problemen opleverde bij de oudere doelgroep. En laten we eerlijk zijn: in de loop der jaren is het reizen er niet makkelijker op geworden. Voor de mobiliteit van ouderen is het zelfstandig kunnen reizen met het openbaar vervoer belangrijk. Mobiel zijn is belangrijk om deel te kunnen blijven nemen aan de maatschappij en bij het voorkomen van isolement. De YMCA vindt het belangrijk dat mensen, jong of oud, participeren in de samenleving. De YMCA richt zich primair op jongeren maar werkt ook graag intergeneratief. Jongeren kunnen leren van ouderen en ouderen van jongeren. Ook in dit project hebben we jongeren betrokken bij het voorlichten van de ouderen, maar in de praktijk bleek dat het tempo van de jongeren te hoog was voor de ouderen om te kunnen volgen. Het werkte veel beter als senioren zelf de voorlichting deden. Daarom is er voor gekozen om met senior vrijwilligers  te werken.

Jongeren werken aan de achterkant van het project mee. De YMCA heeft werkervaringsplekken voor jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt. Deze jongeren voeren allerlei werkzaamheden uit ten behoeve van  de organisatie.

Sinds 2017 voert de YMCA het project alleen uit. Het project is gestart in West-Overijssel en in de loop der jaren steeds verder doorontwikkeld en uitgebreid. Het project wordt onder de naam ‘Ervaar het OV’ uitgevoerd in de provincies Overijssel, Flevoland (m.u.v. Almere) en Gelderland (2017) in samenwerking met de samenwerkende provincies Overijssel, Flevoland en Gelderland (OV Oost), tevens de financiers van het project.

Buiten deze provincies wordt het project uitgevoerd door de YMCA onder de naam ‘Doe mee met het OV’. In de regio Amersfoort is het project in 2019 gestart in de gemeentes Amersfoort, Baarn, Soest en Woudenberg. Hier wordt het project gefinancierd door de samenwerkende gemeentes .
In Noord Limburg zijn we in 2022 gestart in twee gemeenten onder de naam ‘Kom mee, samen op pad’.