YMCA's

Solidariteitsactie

Solidariteitsactie

In 2020 staat de solidariteitsactie in het teken van elk kind op vakantie.

In moeilijke tijden helpen YMCA’s elkaar wereldwijd. Denk bijvoorbeeld aan (financiële) hulp bij natuurrampen en nationale gebeurtenissen. Daarnaast investeert YMCA Nederland ook constructief in een andere partner-YMCA in de Solidariteitsactie. We zamelen dan geld in, creëren bewustwording en sturen vrijwilligers, studenten en experts voor hulp en kennisoverdracht.

De Solidariteitsactie van YMCA Nederland stond in de jaren 2018 en 2019 in het teken van YMCA Belarus (Wit-Rusland). In Belarus zijn 7 YMCA’s actief. Zij richten zich vooral op jeugdwerk zoals wij dat in Nederland ook kennen.

 

Nieuwe solidariteitsactie: Elk kind op vakantie

Sinds 2020 gaat de solidariteitsactie binnen onze landsgrenzen plaatsvinden en zich concentreren op het recht dat elk kind heeft om op vakantie te gaan. We willen geld ophalen om ook kinderen die het niet breed hebben op vakantie te laten gaan en een mooie tijd te laten beleven.

 

Doneren

Wil je doneren voor de Solidariteitsactie? Maak je gift over op IBAN NL41RABO 037 52 29 752 t.n.v. YMCA Nederland o.v.v. Solidariteitsactie. Het ingezamelde geld op deze rekening wordt gebruikt voor algemene goede doelen binnen het focusgebied van YMCA Nederland.
YMCA Nederland heeft een ANBI-status, een gift kan aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting.