“Preventief aandacht besteden aan pest- en buitensluitgedrag binnen de groep.”

Aan de hand van verschillende werkvormen gaan we bezig met 3 belangrijke elementen: “ervaring, beleving en kennis” rond pesten/buitensluiten. Aan de deelnemers (in de leeftijd van 10-16 jaar) wordt van te voren verteld dat er verschillende spelactiviteiten gedaan zullen worden en wordt alleen het onderwerp De Vreemde Eend genoemd.

“Pesten” maakt deel uit van het groepsproces. In elke groep wordt geplaagd of gepest. In veel gevallen blijft het binnen de perken en wordt het gedrag door de groep zelf gecorrigeerd. Maar helaas lukt dat niet altijd, met soms vergaande gevolgen. Eén van de belangrijkste vormen van pesten is buitensluiten. In deze activiteit ervaren de groepsleden wat het betekent om buiten de groep te vallen en wordt aandacht besteed aan hoe je met dit gedrag om kunt gaan.

Een aantal reacties van groepen die het programma heeft gevolgd :

Het was een groot succes! We hebben samen veel lol gehad en ook de diepgang gevonden. 

Wij waren als leiding al een tijdje op zoek naar een leuke maar leerzame manier om over pesten te kunnen praten. Overal komen plagerijen voor en gaat het soms verder dan dat, ook bij ons. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen na gaan denken wat pesten is, wat dat doet en wat de consequenties hiervan kunnen zijn. – Groepsleiding

“Eigenlijk maakt het niet uit; “je gaat gewoon spelen en dan komt het vanzelf wel goed” –Deelnemer over het kaartspel

De activiteit wordt begeleid door een getrainde YMCA vrijwilliger en duurt ongeveer 1 1/2 uur en is geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar.

Naast deze activiteit is er ook de mogelijkheid om een tweede avond te organiseren in samenwerking met een ervaringsdeskundige.

De kosten van een educatieve avond zijn per bijeenkomst 75 euro (excl. reiskosten). De kosten van een 2e avond liggen tussen de 100 en 200 euro, afhankelijk van tijdsduur en programma (excl. reiskosten).

Interesse? Neem contact op met YMCA jeugdwerk Noord-Oost. Stuur een e-mail  naar noordoost@ymca.nl. Bellen kan ook, 038-4540221.