Voor sterk jeugdwerk heb je verschillende ingrediënten nodig in de juiste verhouding. De genoemde ingrediënten op de poster zijn voor de meeste mensen waarschijnlijk wel herkenbaar. Maar hoe zorg je er nu voor dat ze ook bij jullie jeugdwerk aanwezig zijn? In de praktijk blijkt deze vraag best complex te zijn.

We willen je hierbij natuurlijk graag helpen. Elk ingrediënt hebben we apart voor je uitgewerkt en daarbij aangegeven op welke manieren  je ervoor kunt zorgen om dit ingrediënt toe te voegen. Op deze manier kun je zelf kijken van welk ingrediënt jullie eigenlijk meer nodig hebben. In de navigatie rechts vind je alle zeven ingrediënten.

Recept voor sterk jeugdwerk, zelfstandig aan de slag!

Om je jeugdwerk sterk(er) te maken kun je je bij elk van de zeven ingrediënten de volgende vragen stellen:

1. Op welke manier geef ik/geven wij hier op dit moment invulling aan binnen ons jeugdwerk?

2. Wat zou ik/wij  kunnen doen om dit ingrediënt beter uit de verf te laten komen binnen ons jeugdwerk?

Ga hierna vooral doen wat je bij vraag 2 bedacht hebt! Blijf niet te lang hangen in het denken.

Maak gebruik van de tips die erbij staan. En denk je toch ‘dit is me te ingewikkeld’, vraag dan om ondersteuning van één van onze beroepskrachten of doe een beroep op de mogelijkheid voor intensieve begeleiding.

Recept voor sterk jeugdwerk, met begeleiding aan de slag!

Elk seizoen begeleiden we tien groepen/plaatsen intensief bij het proces om te komen tot sterk jeugdwerk. Samen gaan we inventariseren aan de hand van een simpele screentest in hoeverre de verschillende ingrediënten aanwezig zijn. Daarna maken we een plan om ervoor te zorgen dat we alle ingrediënten verzamelen in de juiste verhouding. En vervolgens coachen we jullie bij de uitvoering van het plan.

Recept voor sterk jeugdwerk, samen aan de slag!

We komen met “Wat maakt jeugdwerk sterk?” bijeenkomsten naar jullie toe.

Je bent van harte uitgenodigd om samen met vrijwilligers een avond met dit recept aan de slag te gaan. Er kunnen ook vrijwilligers uit andere plaatsen meedoen.

Aanmelden hiervoor kan door een mail te sturen naar noordoost@ymca.nl. Telefonisch aanmelden kan ook. Bel naar 038-4540221. Deelname is gratis.

De slogan van YMCA Jeugdwerk is ‘Enthousiast, doordacht en actief’ en dat is ook de manier waarop we met jullie aan de slag gaan. We gaan vooral doen en blijven niet te lang hangen bij het maken van plannen, maar natuurlijk doen we dit wel doordacht.

Download hier de brochure met het overzicht van alle werkzaamheden van de YMCA!