Een enthousiaste YMCA Jeugdwerker geeft energie in jullie jeugdwerk.

Om zeer uiteenlopende redenen doen gemeenten een beroep op een professionele YMCA Jeugdwerker. De jeugdwerker is in dienst van de YMCA of van de lokale (kerkelijke) gemeente. De begeleiding en aansturing van de YMCA Jeugdwerker gebeurt altijd door een ervaren jeugdwerkadviseur van de YMCA.

Deze professional wordt veelal ingehuurd:
* om het jeugdwerk in de gemeente handen en voeten te geven
* om als motor achter het jeugdwerk te fungeren
* om nieuwe groepen/werkvormen op te zetten binnen een gemeente
* om jeugdraden te adviseren en te begeleiden bij de uitvoering van hun taken
* om het aanspreekpunt voor jongeren in een gemeente te zijn
* om een traject ten aanzien van het maken van jeugdbeleid te begeleiden
* voor ziekte-vervanging

Het grote voordeel van een YMCA Jeugdwerker is dat hij/zij onderdeel uitmaakt van een enthousiast team. De YMCA Jeugdwerker treft in het team deskundige en ervaren collega’s die meedenken, feedback geven en waardevolle suggesties kunnen geven.

Een YMCA Jeugdwerker wordt altijd gecoacht door een professioneel opgeleide coach, maakt gebruik van de interne trainingen en kan beschikken over alle materialen.

Samen met de plaatselijk gemeente wordt vastgesteld wat de opdracht en het takenpakket is van de YMCA Jeugdwerker. Er wordt dus maatwerk geleverd! De YMCA is verantwoordelijk dat deze taken goed worden uitgevoerd. Voor de YMCA Jeugdwerker wordt een zeer aantrekkelijke uurprijs berekend (zie Lidmaatschap & tarieven) en als gemeente draag je zelf nauwelijks risico’s meer.

Interesse? Vraag een vrijblijvend gesprek aan met één van onze medewerkers!
Dit kan door middel van het contactformulier of een telefoontje naar één van onze kantoren.