Contact houden met jeugd en vrijwilligers

in coronatijd

De beperkende coronamaatregelen treffen iedereen. Ook vrijwilligers van jeugdclubs. Ook zij zijn vaak langere tijd niet actief geweest. Om straks weer te kunnen starten met een gemotiveerde groep vrijwilligers die goed getraind zijn is het goed om deel te nemen aan één van de volgende trainingen. Vol enthousiasme kan men zich daarna weer gaan storten op het organiseren van super leuke activiteiten voor de jeugd.

We denken dat de volgende trainingen jullie goed kunnen ondersteunen:

bestuur

Echt luisteren

Als vrijwilliger heb je ook een signalerende taak waarbij je kijkt en luistert naar dat wat jeugd bezighoudt. Maar hoe pak je dit nu aan?

Wat hoor je als je echt luistert naar dat wat kinderen, tieners en jongeren vertellen? En waaraan kun je nog meer aflezen wat ze nou echt bedoelen? In deze training maken we gebruik van de luisterthermometer en oefenen we samen het luisteren zonder (voor)oordeel. En je zult zien dat je dan veel meer hoort dan voor deze training.

Kosten:

Basislidmaatschap €12,50 p.p. per dagdeel, inclusief reiskosten
Lidmaatschap plus €8,50 p.p. per dagdeel, inclusief reiskosten
Niet leden €22,50 p.p. per dagdeel, exclusief reiskosten

Groepsdynamica

Nu jeugd elkaar lange tijd niet of minder gezien heeft, wil je graag dat ze weer een hechte groep gaan worden waarbij niemand buitengesloten wordt. Daarom is het belangrijk om te werken aan een veilig groepsklimaat waarbij iedereen zichzelf kan zijn. Maar hoe doe je dit nu? Hiervoor kun je de training Groepsdynamica aanvragen.

Zet een groep mensen bij elkaar en er ontstaat een boeiend proces. Welke fases doorlopen ze? En hoe kan je hier als begeleider goed mee omgaan of juist gebruik van maken? Kent een groep elkaar net, dan ga je andere dingen doen dan als een groep elkaar al langere tijd kent. Door de juiste spellen in te zetten kan je een groepsproces sturen, maar hoe weet je welke kant je ze heen zou moeten sturen? Dit soort vragen komen aan bod binnen deze workshop.

Kosten:

Basislidmaatschap €12,50 p.p. per dagdeel, inclusief reiskosten
Lidmaatschap plus €8,50 p.p. per dagdeel, inclusief reiskosten
Niet leden €22,50 p.p. per dagdeel, exclusief reiskosten

YMCA Jeugdwerk trainingen

Pesten of Plagen

Het kan ook zijn dat het groepsklimaat in jullie groep voor Corona al wankel was en je het idee had dat sommige kinderen, tieners of jongeren buitengesloten werden of zelfs gepest werden.

Plagen is gelijkwaardig, niet altijd prettig, maar de geplaagde is in staat het volgende moment terug te plagen. Pesten is ongelijkwaardig, de gepeste hoort er niet meer bij en pesten vernietigt de sfeer voor de dader, het slachtoffer, de groep en de leiding. Hoe pak je pestgedrag aan? En hoe zorg je ervoor dat plagen niet uitmondt in pesten?

 

Kosten:

Deze training is ontwikkeld binnen een project en kunnen we daarom aanbieden voor €50,00 exclusief reiskosten. Deze training is ook online te volgen.