Lees meer over de droom van Marja….

Met deze droom die Marja voor ‘haar’ jongeren heeft, kwam onze informatie over mogelijke subsidie precies op het juiste moment.
Omdat er nog twee groepen waren die hetzelfde dachten, hebben we een gezamenlijke zoommeeting gehouden. Als huiswerk voorafgaand aan de bijeenkomst had iedereen al op de site van de gemeente uitgezocht hoe het bij zijn/haar eigen gemeente werkt. Bellen naar de gemeente voor meer informatie over deze subsidie hoorde ook bij het voorwerk. In de online bijeenkomst hebben we na het kennismaken ideeën uitgewisseld. Wat zijn je dromen, hoe zie je het voor je? Een subsidieaanvraag doen betekent: een idee hebben, dit helder uitwerken in een projectplan met een bijbehorende begroting. Door het uitzoeken welke eisen de gemeente stelt voor het indienen van een aanvraag kwamen al vele vragen naar boven; hebben we met de kerk een KVK-nummer? En hoe zit het met onze doelen, sluiten die aan bij de voorwaarden van het subsidiepakket?

Marja: “Zonder YMCA was het alleen bij dromen gebleven”
Marja
“De bijeenkomst met de andere groepen was goed. Het is fijn om te horen hoe andere jeugdclubs momenteel contact houden met hun jeugd, op deze manier konden we meteen ideeën uitwisselen samen. Ook de herkenning is fijn, je merkt dat je niet de enige bent die het lastig vindt om een nieuwe weg in te slaan. De ondersteuning van de YMCA heeft gemaakt dat ik met onze ideeën verder ben gaan kijken. Niet alleen dromen, maar ook proberen dit te realiseren. Het voorbeeldformat van de YMCA voor het schrijven van een projectaanvraag was heel helder. Met elkaar hebben we de onderdelen van de aanvraag besproken. Dit samen met de anderen doornemen heeft gemaakt dat ik de doelen nog concreter kon beschrijven, mede doordat heel veel doelen van onze lokale jeugdclubs hetzelfde zijn! Door hier met elkaar over te spreken voel je de verbondenheid onderling en kan ik zo ontzettend genieten van het feit dat er door heel Nederland vrijwilligers zijn die het beste voor hebben met kinderen en jongeren. Op deze manier kunnen we er met elkaar zijn voor de kinderen en jongeren. Als we dan weer met elkaar op pad mogen, moeten we ook iets heel leuks met ze gaan doen!”