Vrijwel alle groepen roepen altijd direct ‘ ja hoor, iedereen is welkom bij ons’. Maar als we verder kijken en vragen is dat niet altijd het geval. Op zich is het ook niet erg wanneer je je richt op een bepaalde doelgroep, als je het maar een bewuste keuze is.

Nodig je alle jeugd uit de buurt uit voor je activiteiten of maak je een selectie? Zo ja, op basis waarvan selecteer je?

Je welkom voelen heeft ook te maken met:

– Hoe ontvang je de jeugd?

– Is er even aandacht voor iedereen? Op welke manier doe je dat?

– Staat de deur van je locatie uitnodigend open, is je ruimte schoon en opgeruimd?

– Er mogen zijn zoals je bent. Let op dat kinderen/jongeren die er anders uitzien of zich gedragen als het gros, daar niet op aan gesproken of aangekeken worden. Let op dat kinderen/jongeren met een beperking ook door de groep worden opgenomen.

Tips:

* Zorg dat je bij binnenkomst even contact hebt met iedereen persoonlijk. Dat kan bijvoorbeeld door iedereen een hand te geven of even de naam van de persoon te noemen, of even oogcontact te maken.

* Volg een cursus Moeilijk Gedrag, hierin leer je o.a. hoe je omgaat met kinderen met een beperking en ook hoe je een beperking van iemand bespreekbaar maakt in een groep.

* Doe eens een activiteit over anders zijn of andere culturen. Bijvoorbeeld de Spelkoffers: Spiegel je gewetenLeer ons kennenGelijk=Hetzelfde of Blauwland Geelland.