Samenwerken geeft een gevoel van saamhorigheid, erbij horen, sterk zijn, betrokken zijn op elkaar. Door te werken aan een gemeenschappelijk doel geeft samenwerken ook het gevoel dat je bijdraagt aan een groter geheel, dat je belangrijk bent als schakel in het geheel, dat je van betekenis bent.

Dit zijn belangrijke elementen voor het vormen van sterk jeugdwerk.

Het doel hoeft niet groot te zijn, maar moet wel voor iedereen duidelijk zijn. Het is van belang om dit regelmatig te noemen, zodat iedereen steeds gefocust is op waar je met elkaar aan werkt. Het geeft een kick als je uiteindelijk samen het doel hebt behaald! Stel haalbare doelen en eventueel subdoelen. Geef iedereen een rol in het proces die bij hem/haar past. Laat mensen dingen doen waar ze warm van worden en energie van krijgen. Van de vervelende klussen pak je allemaal een stukje.

Tips:

* Doe gezamenlijk een activiteit, bijvoorbeeld De vurige vlammentocht van de YMCA of sluit je aan bij een sporttoernooi of bij Y-games. Deze Events worden georganiseerd door de YMCA.

* Zet je in voor een goed doel, bijvoorbeeld de Solidariteitsactie YMCA. 

* Volg samen een cursus Doelgerichte spelen of Besturen.

* De Spelkoffer Wie is de mol, en de activiteit Expeditie Robinson passen hier ook goed bij.