Elk mens heeft talenten, soms is het een uitzonderlijk talent dat direct opvalt maar vaak zijn het talenten die minder snel opvallen. Daarom is het belangrijk dat je bewust kijkt om juist deze talenten te ontdekken.

 

Ga met elkaar eens al je deelnemers bij langs en probeer te benoemen waar hij/zij goed in is. Bedenk daarna eens hoe je dit kind/jongere kan stimuleren om dit talent in te zetten binnen jullie activiteiten.

In veel gevallen hebben mensen nog nooit ontdekt dat ze ergens talent voor hebben, omdat er simpel weg nog nooit een situaties is geweest waarin er een beroep gedaan werd op hun talent. Je kunt kinderen en jongeren helpen om hun talenten te ontdekken door allerlei verschillende activiteiten aan te bieden en ze te vragen bepaalde taken of rollen hierbinnen op zich te nemen.

Voorbeeld: door iemand in te zetten bij het organiseren van een onderdeel kan deze persoon ontdekken of hij/zij kan organiseren.

Tips:

* Leen het Kwaliteitenspel van de YMCA. We hebben deze ook in een tiener-/jongereneditie.

* Doe mee met YMCA Stars waarin kinderen/jongeren hun talenten mogen laten zien

* Vraag de activiteit ‘In the picture’ aan

* Gebruik de volgende Spelkoffer: Kijk naar je eige.