Actueel

Vanaf de persconferentie van 25 januari 2022 zijn de coronamaatregelen weer een stap extra versoepeld. En dat betekent goed nieuws voor het jeugd- en jongerenwerk. Deze versoepelingen geven ons werk nog wat meer ruimte dan de versoepelingen van 15 januari.

De belangrijkste vat ik hieronder samen:

  • Alle activiteiten zijn weer toegestaan, zonder verplichte sluitingstijd. Wel moet de horeca, voor zover van toepassing, uiterlijk om 22.00 sluiten.
  • Vrijwilligersbijeenkomsten, -vergaderingen en -trainingen zijn weer mogelijk. Wel moeten vrijwilligers 1,5 meter afstand houden, en is de ruimte maatgevend voor het aantal personen die maximaal bij de bijeenkomst mogen zijn.
  • Kampen en overnachtingen zijn toegestaan, hiervoor gelden dezelfde regels als andere bijeenkomsten, zoals mondkapjes bij verplaatsen, en 1,5 meter afstand voor de begeleiders, etc.

Echter, de verantwoordelijkheid van onze organisatie met betrekking tot activiteiten en corona blijven onverminderd van kracht. We rekenen dan ook op jullie verantwoordelijkheid.

Met onderstaande de richtlijn geeft YMCA Nederland een advies hoe hiermee om te gaan. Gemeentelijke richtlijnen zijn leidend. Wijken die af van dit advies, overleg dan met jouw contactpersoon bij de gemeente.

De corona richtlijnen brengen extra verantwoordelijkheden met zich mee voor jou en je naasten:

– blijf alert op het naleven van de richtlijnen
– durf je twijfel uit te spreken als je denkt dat het niet goed gaat
– durf mensen aan te spreken op eventueel ongewenst gedrag
– durf op te treden als het echt niet goed gaat (bv. de activiteit beëindigen)

Alleen door juist handelen komen we vooruit. Bij twijfel, vraag de jeugdwerkadviseur of neem contact op met YMCA Nederland.

YMCA-richtlijnen-corona-25-januari-2022